รับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสูงสุด คือ สัญญาของเรากับลูกค้าแต่ละราย เครื่องของเราทั้งหมด วัสดุและการผลิตที่ได้รับการรับรองอย่างเต็มที่สำหรับการจัดการที่เข้มงวดของเราเพื่อให้แน่ใจว่าทุกของเหลววางเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ของเรามีความสดใหม่จากธรรมชาติ และประณีต

 

เรามีประสบการณ์ที่กว้างขวางในการประกันคุณภาพกับการมีส่วนร่วมทั้งหมดในตู้ แอนด์ สุขอนามัย และความสะอาด การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โรงงานของเราใน Kunshan , จีน มีห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของอาหารและสถานะของสมัยเทคโนโลยีการประมวลผลที่ทันสมัยและการบรรจุภัณฑ์

ใบรับรอง lamipak