ย้อนกลับ:บาง
ฐาน

นี่คือรูปแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในนมและเครื่องดื่มจากแพ็คแพ็คส่วนเพื่อครอบครัว

ขนาดที่มีอยู่จาก 100ml แพ็คส่วนเพื่อ 1000ml ช่องต่างๆและปิดสามารถเพิ่มตามขนาดของมัน กรุณาติดต่อเราสำหรับคุณสมบัติอื่น ๆ และรายละเอียด

กระดานข้อความ

ปรึกษาบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อความต้องการของคุณกับเรา