ต่อไป :No more
ย้อนกลับ:No more
Lami หมอนปลอดเชื้อ

บรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นยังประหยัดสำหรับการกระจายง่ายและตลาดหลากหลาย


ขนาดที่สามารถใช้ได้:

100ml / 200ml / 220ml / 250ml / 500ml / 1000ml

กระดานข้อความ

ปรึกษาบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อความต้องการของคุณกับเรา