ต่อไป :ฐาน
ย้อนกลับ:No more
บาง

ที่มีรูปร่างสูงและด้านล่างมีขนาดเล็กก็จะเปิดตัวเองลงในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและเห็นได้ชัดเจนดาวหินบนหิ้งค้าปลีก


ขนาด 80ml ใช้ได้จากการ 1000ml ช่องต่างๆและปิดสามารถเพิ่มตามขนาดของมัน กรุณาติดต่อเราสำหรับคุณสมบัติอื่น ๆ และรายละเอียด

กระดานข้อความ

ปรึกษาบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อความต้องการของคุณกับเรา