lamipak Kunshan เชื่อเสมอในสมบูรณ์สายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงและลูกค้าต่างๆทั่วโลก นี้ส่งผลในการเสนอโซลูชั่นที่เหนือกว่าเพื่อที่หลากหลายของลูกค้า ในแผนงานนี้ R & ; D ไดรเวอร์คีย์ในการบรรลุเป้าหมายที่ ที่มีประสบการณ์สูง และเจ้าหน้าที่ ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องทำงานเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับความต้องการในอนาคต

R & D ทีม