ทีม Lamipak ออกแบบ Repro ประกอบด้วยสมาชิกมืออาชีพที่สามารถให้บริการโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพก่อนพิมพ์ซึ่งรวมถึง:
มาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพงานศิลปะขึ้นอยู่กับการปรับการควบคุมกระบวนการและการพิมพ์เฟล็กโซลักษณะเพื่อให้บรรลุการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง


ระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและอัตโนมัติระบบการประมวลผลไฟล์ดิจิตอล
เอกสารระบบการบริหารที่สมบูรณ์เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับเต็มรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลและการออกแบบงานศิลปะของการเปลี่ยนแปลง

ออกแบบ Repro