lamipak หนึ่งระดับของความรับผิดชอบขององค์กร เราตระหนักถึงภาระผูกพันทางสังคมและบทบาทของเราในสวัสดิการของประชาชน และประเทศที่เราใช้งานทางธุรกิจของเรา

 

lamipak มักจะดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคคลและให้แน่ใจว่า แต่ละคนเป็นอิสระ พ้นจากอันตราย เราสร้าง 0-accident ยอมรับวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงงาน

 

lamipak ยังใช้เวิลด์คลาสผลิตในโรงงานทั้งระบบเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ของเราให้มีการป้องกันอาหารที่ส่งไปยังผู้บริโภค

 

สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา lamipak ยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น เรายังสนับสนุนโครงการ เช่น งานหมั้นของผู้บริโภค , การบริจาคและกิจกรรมบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

ความยั่งยืนของสังคม