ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา! เอกสารนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณเป็นผู้ใช้ (s) ของเว็บไซต์ (เรียกว่า“คุณ”“คุณ” หรือ“ผู้ใช้” ต่อไปนี้) และ www.lamipak.com.cn - เจ้าของ www เว็บไซต์ .lamipak.com.cn

 

1. ใบสมัครและยอมรับข้อตกลง

1.1 การใช้บริการ www.lamipak.com.cn และผลิตภัณฑ์ (รวมเรียกว่า“บริการ” ต่อไปนี้) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเอกสารนี้เช่นเดียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎระเบียบอื่น ๆ และนโยบายของ www .lamipak.com.cn ที่อาจได้รับการตีพิมพ์โดย www.lamipak.com.cn เมื่อเวลาผ่านไป เอกสารนี้และเช่นกฎระเบียบและนโยบายของ www.lamipak.com.cn อื่น ๆ จะถูกเรียกในที่นี้ว่า“ข้อกำหนด” โดยการเข้าถึง www.lamipak.com.cn หรือใช้บริการท่านตกลงที่จะยอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนด กรุณาอย่าใช้บริการหรือ www.lamipak.com.cn ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อตกลง

1.2 คุณอาจจะไม่สามารถใช้บริการและไม่สามารถยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขถ้า (a) คุณจะไม่บรรลุนิติภาวะที่จะเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับ www.lamipak.com.cn หรือ (ข) คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับบริการใด ๆ ภายใต้ กฎหมายของประเทศจีนหรือประเทศ / พื้นที่อื่นรวมทั้งประเทศ / ภูมิภาคที่คุณพำนักอาศัยหรือที่คุณใช้บริการนั้น

1.3 คุณรับทราบและยอมรับว่า www.lamipak.com.cn อาจแก้ไขข้อตกลงในเวลาใด ๆ โดยการโพสต์ฉบับแก้ไขที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดในการปรับปรุงใหม่ใน www.lamipak.com.cn อย่างต่อเนื่องโดยใช้บริการหรือ www.lamipak.com.cn คุณยอมรับว่าข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมจะนำไปใช้กับคุณ

 

2. ผู้ใช้โดยทั่วไป

2.1 ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขของการเข้าถึงและการใช้ www.lamipak.com.cn หรือบริการที่คุณยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมดเมื่อใช้ www.lamipak.com.cn หรือบริการ

2.2 คุณจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.lamipak.com.cn ซึ่งควบคุมการป้องกันและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ในความครอบครองของ www.lamipak.com.cn และ บริษัท ในเครือของเรา คุณยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวและเห็นด้วยกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.3 คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อบ่อนทำลายความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของ www.lamipak.com.cn และ / หรือผู้ใช้อื่น ๆ หรือจะได้รับการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายดังกล่าว

2.4 คุณตกลงที่จะไม่ใช้ประโยชน์ใด ๆ ในการใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ใน www.lamipak.com.cn หรือได้รับจากตัวแทนใด ๆ ของ www.lamipak.com.cn ในกิจกรรม ได้แก่ : การตั้งค่าระดับราคาหรือใบเสนอราคาของผลิตภัณฑ์และบริการที่ ไม่ได้ซื้อมาจาก www.lamipak.com.cn เตรียมเนื้อหาเว็บไซต์เขียน oragreements สัญญาซึ่งเป็นโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของ www.lamipak.com.cn

 

3. ผลิตภัณฑ์และราคา

3.1 เนื่องจากเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการอัพเกรดผลิตภัณฑ์และบริการของเราทางด้านเทคนิคสเปคที่ไม่ใช่ทางเทคนิคใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด ไปยังหน้าเว็บรายงานตารางตัวเลขรูปภาพวิดีโอหรือไฟล์เสียงใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ของ www.lamipak.com CN อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ในรูปแบบและเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าออนไลน์หรือออฟไลน์

3.2 ราคาที่ระบุไว้ใน www.lamipak.com.cn หรือให้บริการโดยผู้แทนของ www.lamipak.com.cn ใด ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

4. ข้อจำกัดความรับผิด

4.1 วัสดุใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่าน www.lamipak.com.cn จะทำที่ดุลยพินิจของแต่ละผู้ใช้และความเสี่ยงและแต่ละผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่จะ www.lamipak.com.cn ของระบบคอมพิวเตอร์หรือการสูญหายของข้อมูลที่อาจส่งผลให้เกิด จากการดาวน์โหลดของวัสดุดังกล่าวใด ๆ